Privacyverklaring

Ons bedrijf POMO Media Group s.r.o., registratienummer: 276 13 658, gevestigd op Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tsjechië, geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de stadsrechtbank van Praag, dossiernr. C 370062 doet er alles aan om maatschappelijk verantwoord te handelen en te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. We vinden eerlijkheid en duidelijkheid erg belangrijk en willen een sterke en duurzame band met je opbouwen op basis van vertrouwen. Daarom beschermen en respecteren we je privacy. De bescherming van jouw privacy is voor ons van cruciaal belang. Daarom hebben wij dit document opgesteld, waarin we je informeren over de manier waarop wij op de website https://www.filmbooster.nl (hierna "Website") omgaan met je persoonsgegevens en hoe we deze gegevens beschermen (hierna "Verklaring").

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke volgens verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) ("Verordening") is het bedrijf POMO Media Group s.r.o., registratienummer: 276 13 658, gevestigd op Londýnská 730/59, 120 00 Praha - Vinohrady, Tsjechië, geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de stadsrechtbank van Praag, dossiernr. C 370062 ("Verwerkingsverantwoordelijke"of "we/wij").

Correspondentieadres van de Verwerkingsverantwoordelijke: POMO Media Group s.r.o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tsjechië.

2. ONZE BELOFTEN VOOR PRIVACYBESCHERMING

1) We respecteren je privacy en je keuzes.

2) We doen er bij onze activiteiten alles aan om te zorgen dat jouw privacy en veiligheid worden beschermd.

3) We sturen je alleen marketingberichten van onze partners en andere derden als je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

4) We zullen je persoonsgegevens nooit aanbieden of verkopen aan derden.

5) We willen je gegevens beschermen en veilig opslaan. Daarom werken we alleen samen met betrouwbare partners.

6) We streven naar openheid en transparantie over hoe we je persoonsgegevens verwerken.

7) We gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarover we je vooraf op de hoogte hebben gesteld.

8) We respecteren je rechten en zullen ons best doen om zoveel mogelijk aan jouw behoeften te voldoen, in overeenstemming met onze wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

9) Als je je persoonsgegevens met ons deelt of als wij je persoonsgegevens verzamelen, zullen we ze alleen gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring. Bij vragen of opmerkingen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

3. PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens worden alle informatie en gegevens verstaan op basis waarvan je direct (bijvoorbeeld je naam) of indirect (bijvoorbeeld door middel van gegevens in geanonimiseerde vorm, zoals een uniek identificatienummer) kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens bestaan dus uit gegevens zoals e-mail-/huisadressen, mobiele telefoonnummers, gebruikersnamen, profielfoto's, persoonlijke voorkeuren, door gebruikers gegenereerde content, financiële gegevens en informatie over fysieke kenmerken. Dergelijke gegevens omvatten ook unieke numerieke identificatiegegevens zoals het IP-adres van je computer, het MAC-adres van je mobiele apparaat en cookiebestanden.

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Als je als gebruiker bent geregistreerd in de gebruikersportal van onze Website.
 • Als je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het delen van je persoonsgegevens met onze zakelijke partners of andere derden met als doel je aanbiedingen voor goederen, diensten of kortingen, of klanttevredenheidsonderzoeken en wedstrijden te sturen.
 • Als je de Website bezoekt en niet alle cookies hebt uitgeschakeld in je webbrowser.

A) Verwerking van de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers van de Website

Als je je als gebruiker van de Website hebt geregistreerd in de portal, zullen we je persoonsgegevens verwerken om onze service te verlenen. Deze service bestaat uit het tonen en sturen van actuele informatie over nieuwe films, series, televisieprogramma's, geplande audiovisuele en filmvoorstellingen. Ook kunnen we je kortingen sturen voor bioscoop-, televisie- en andere cinematografische services. We doen dit op basis van de voorkeuren die je hebt opgegeven tijdens je registratie of die je later hebt ingesteld in je profiel ("Service"). Voor dit doeleinde moeten wij je persoonsgegevens verwerken die je bij registratie in de portal hebt verstrekt. Het gaat met name om deze persoonsgegevens, indien de gebruiker ze heeft verstrekt:

 • naam en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • contactgegevens
 • woonland en regio
 • de ingestelde filmvoorkeuren in de gebruikersportal
 • gedrag in de gebruikersportal

Wij verwerken bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het leveren van de Service, op basis van de door jou geselecteerde criteria, en gedurende de periode waarin je bent geregistreerd als gebruiker van de portal op de Website. Je kunt je registratie op de Website op elk moment beëindigen door verwijdering van je profiel aan te vragen via het contactformulier. We zullen je persoonsgegevens dan verwijderen en zullen ze niet meer verwerken.

B) Overdracht van je persoonsgegevens aan onze zakelijke partners

Als je op onze Website hebt meegedaan aan een wedstrijd en tijdens de aanmelding voor de wedstrijd uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zullen we als je wint je persoonsgegevens doorgeven aan onze zakelijke partners om je de prijs te overhandigen, en om je diverse relevante aanbiedingen van services en producten op filmgebied te sturen. Op verzoek kunnen we je een volledige lijst verstrekken van de zakelijke partners aan wie je persoonsgegevens worden overgedragen. Met jouw toestemming geven wij in het bijzonder de volgende persoonsgegevens door:

 • naam en achternaam
 • contactgegevens

De bovengenoemde persoonsgegevens worden alleen voor het bovengenoemde doel overgedragen en worden alleen verwerkt totdat je toestemming wordt ingetrokken. Je kunt je toestemming altijd intrekken via het contactformulier.

Gemeenschappelijke bepalingen voor delen A) en B)

We verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk zelf en met eigen middelen. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens echter worden verwerkt door andere verwerkers die ons software, services en apps leveren, zoals aanbieders van clouddiensten, e-mail of andere softwaretools en IT-infrastructuur. Wanneer in deze context persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen (in het bijzonder naar cloudservers in de Verenigde Staten), dragen wij de gegevens over op basis van passende garanties, zoals standaardbepalingen in contracten. Zonder jouw toestemming zullen wij je persoonsgegevens niet doorgeven aan onze zakelijke partners wiens aanbiedingen wij verspreiden.

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot je persoonsgegevens: Je hebt het recht om informatie te krijgen over de vraag of je persoonsgegevens worden verwerkt en zo ja, dan heb je ook het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens. Bij onredelijke, onevenredige of herhaaldelijke verzoeken hebben wij echter het recht om redelijke kosten in rekening te brengen voor een kopie van de verstrekte persoonsgegevens of om het verzoek af te wijzen (dit geldt ook voor het uitoefenen van de rechten die hieronder worden genoemd).
 • Het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen: Als je meent dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van je verwerken, heb je het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden aangevuld/gecorrigeerd. Wij zullen je persoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren en aanvullen, maar altijd met inachtneming van onze technische mogelijkheden. Je kunt dit recht op elk moment uitoefenen, met name door je persoonsgegevens te wijzigen en te corrigeren in de instellingen van je gebruikersprofiel op de Website.
 • Het recht op verwijdering: Als je om verwijdering verzoekt, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen als (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, (ii) de verwerking van dergelijke gegevens illegaal is, (iii) je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen overheersende legitieme redenen zijn voor de verwerking van je persoonsgegevens, of (iv) wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwijderen. Je kunt op elk gewenst moment gebruikmaken van dit recht door ons via het contactformulier te verzoeken je hele profiel te verwijderen.
 • Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens: Als je verzoekt om beperking van de verwerking, zullen wij je persoonsgegevens ontoegankelijk maken, tijdelijk verwijderen of opslaan of andere acties uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van dit recht.
 • Het recht op gegevensportabiliteit: Als je wilt dat wij je persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, kun je gebruikmaken van je recht op gegevensportabiliteit. Als de uitoefening van dit recht de rechten en vrijheden van andere personen negatief zou beïnvloeden, kunnen wij je verzoek niet honoreren.
 • Het recht om bezwaar te maken: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang, voor de uitoefening van openbaar gezag of voor de bescherming van de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke. In het geval dat wij geen legitieme reden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder weegt dan jouw belang of rechten en vrijheden, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging staken op basis van je bezwaar.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie: Als je ontevreden bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken of de manier waarop wij informatie verstrekken over de verwerking, heb je het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit. In Tsjechië is dat het Office for Personal Data Protection (Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens), op het volgende adres:

  The Office for Personal Data Protection
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  Tsjechië
  https://www.uoou.cz/

Je kunt je altijd gebruikmakenvan je rechten ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruik hiervoor het contactformulier of het hierboven vermelde vestigingsadres van de Verwerkingsverantwoordelijke.

C) Cookies

Als je de Website bezoekt, willen wij je erop wijzen dat wij cookies gebruiken, ongeacht of je een geregistreerde gebruiker bent of niet. We gebruiken cookies om bepaalde informatie te verzamelen over jou, je apparaat en de manier waarop je de Website gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij vervolgens de Website gebruiksvriendelijker maken, onze dienstverlening verbeteren en doelgericht adverteren.

Gepubliceerd door POMO Media Group s.r.o.
Datum: 1 januari 2023